Predikat Kelulusan Sarjana

Kriteria untuk menentukan predikat kelulusan sarjana didasarkan pada:

Dengan Pujian (Cum Laude)

 • IPK minimal 3,51 – 4,00
 • Masa penyelesaian studi paling lama 5 (lima) tahun
 • Nilai semua mata kuliah minimal B
 • Ujian komprehensif/skripsi lulus ujian pertama dengan nilai A
 • Tidak pernah memperbaiki nilai mata kuliah

Sangat Memuaskan (High Distinguish)

 • IPK minimal 2,76 –3,50
 • Masa penyelesaian studi paling lama 5 (lima) tahun
 • Tidak ada nilai D
 • Ujian komprehensif/skripsi lulus ujian pertama dengan nilai A

Memuaskan (Distinguish)

 • IPK minimal 2,00 – 2,75
 • Masa penyelesaian studi paling lama 7 tahun
 • Nilai D maksimum 3 (tiga) mata kuliah
 • Ujian komprehensif/skripsi lulus dengan nilai minimal B